Bố trí

Thông số kỹ thuật

Last update: 9/7/2018 MAN i6 - 730 CR
3 cabins
MAN i6 - 800 CR
3 cabins
Chiều dài toàn bộ 17,42 [m] - 57 ft 2 in
Chiều dài phần vỏ 16,70 [m] - 54 ft 9 in
Chiều dài đường nước 14,30 [m] - 46 ft 11 in
Chiều rộng tối đa 4,82 [m] - 15 ft 10 in
Mớn 1,30 [m] - 4 ft 3 in
Trọng lượng không tải 25.000 [kg] - 55,116 [lbs]
Trọng lượng toàn tải 30.100 [kg] - 66,359 [lbs]
Nhiên liệu 2.500 [l] - 660 [US gal]
Nước ngọt 680 [l] - 180 [US gal]
Số người tối đa 14
Động cơ MAN i6 - 730 CR MAN i6 - 800 CR
Động cơ (mã lực) 730 800
Truyền động Shaft line
Tốc độ tối đa 30 [kn] 31.5 [kn]
Tốc độ hành trình 25 [kn] 26 [kn]
Phạm vi hành trình 310 [nm]
Cabins 3
Nhà tắm 2
SOCIAL MEDIA