DANH SÁCH HÀNG CÓ SẴN VÀ LỊCH BÀN GIAO MÙA 2020 – 2021

CÓ SẴN GIAO NGAY

GIÁ BÁN (EUR)

FERRETTI YACHTS 450/21 CÓ SẴN @ Japan

Từ 1.05 triệu

FERRETTI YACHTS 670/21 CÓ SẴN @ Hong Kong

Từ 2.8 triệu

FERRETTI YACHTS 720/03 CÓ SẴN @ Singapore

Từ 3.75 triệu

Riva 33/260 Aquariva CÓ SẴN @ Japan

Từ 650.000

LỊCH GIAO HÀNG MÙA 2020 – 2021

GIÁ BÁN (EUR)

FERRETTI YACHTS
FERRETTI YACHTS 500/01 Tháng 9 2020 @ Cesenatico

Từ 1.2 triệu

FERRETTI YACHTS 500/03 Tháng 2 2021 @ Cesenatico

TBC

FERRETTI YACHTS 550/53 Tháng 10 2020 @ Cesenatico

Từ 1.5 triệu

FERRETTI YACHTS 670/25 Tháng 2 2021 @ Cesenatico

Từ 2.5 triệu

FERRETTI YACHTS 720/11 Tháng 2 2021 @ Cesenatico

TBC

FERRETTI YACHTS 780/26 Tháng 9 2020 @ Cattolica

Từ 4 triệu

FERRETTI YACHTS 780/28 Tháng 3 2021 @ Cattolica

TBC

FERRETTI YACHTS 850/33 Tháng 2 2021 @ Cattolica

TBC

FERRETTI YACHTS 920/19 Tháng 3 2021 @ Cattolica

Từ 6.7 triệu

FERRETTI YACHTS 1000/01 * Tháng 3 2021

Từ 9.2 triệu

PERSHING  
Pershing 5X/32 Tháng 6 2021 @ Fano

TBC

Pershing 62/32 Tháng 8 2020 @ Fano

Từ 2.4 triệu

Pershing 7X/05 Tháng 8 2020 @ Fano

Từ 3.3 triệu

Pershing 8X/07 Tháng 8 2020 @ Fano

Từ 6.1 triệu

Pershing 9X/10 Tháng 8 2020 @ Fano

Từ 8.2 triệu

Pershing 108/07 Tháng 8 2020 @ La Spezia

Từ 13.6 triệu

Pershing 140/03 Mùa Đông 2022 @ Ancona

TBC

RIVA
Riva 27/54 Iseo Tháng 5 2020 @ Sarnico

Từ 340.000

Riva 33/275 Aquariva Tháng 8 2020 @ Sarnico

Từ 600.000

Riva 38/60 Rivamare Tháng 3 2021 @ Sarnico

Từ 950.000

Riva 48/05 Dolceriva Tháng 8 2020 @ Sarnico

Từ 1.8 triệu

Riva 56/25 Rivale Tháng 8 2020 @ Sarnico

Từ 2.1 triệu

Riva 66/11 Ribelle Tháng 11 2020 @ Sarnico

Từ 3.4 triệu

Riva 76/22 Perseo Tháng 6 2021 @ La Spezia

Từ 4.3 triệu

Riva 76/15 Bahamas Tháng 4 2021 A La Spezia

Từ 4.2 triệu

Riva 88/05 Folgore * Tháng 5 2021 @ La Spezia

Từ 7.3 triệu

Riva 90/11 Argo Tháng 4 2021 @ La Spezia

Từ 7.6 triệu

Riva 100/21 Corsaro Tháng 5 2021 @ La Spezia

Từ 9.8 triệu

Riva 110/16 Dolcevita Tháng 11 2021 @ La Spezia

Từ 13.1 triệu

Riva 50METRI/02 Mùa Xuân 2021 @ Ancona

TBC

CUSTOM LINE
Navetta Line
Navetta 30/01 * Tháng 12 2020 @ Ancona

Từ 10.3 triệu

Navetta 30/02 * Mùa Xuân 2021 @ Ancona

TBC

Navetta 33/18 Mùa Xuân 2021 @ Ancona

Từ 12.6 triệu

Navetta 33/19 Mùa Hè 2021 @ Ancona

Từ 12.5 triệu

Navetta 37/10 Mùa Xuân 2021 @ Ancona

Từ 15.9 triệu

Navetta 42/07 Mùa Xuân 2022 @Ancona Từ 19.6 triệu
Planing Line
CUSTOMELINE106/05 Tháng 8 2020 @Ancona

Từ 11.2 triệu

CUSTOMELINE106/07 Mùa Xuân 2021 @Ancona

Từ 11.2 triệu

CUSTOMELINE120/06 Mùa Xuân 2021 @Ancona

Từ 14.4 triệu

Liên hệ:
Hotline: 098 115 2255
Email: cskh@vietyacht.vn