FERRETTI Spa tổng hợp kết quả nửa năm đầu 2023

11/8/2023

Với tỷ suất lợi nhuận 14,7% và EBITDA đã điều chỉnh là 83,4 triệu €, Tập đoàn Ferretti đã có hiệu suất rất tốt trong nửa đầu năm 2023.

Giá trị đơn hàng tồn đọng ở mức 1,4 tỷ €, tăng 15,8% so với nửa đầu năm 2022.

* Lượng đặt hàng đạt 573,8 triệu €.

* Doanh thu 580,8 triệu €, tăng 8,6% so với nửa đầu năm 2022.

* EBITDA đã điều chỉnh là 83,4 triệu euro, tăng 20,9% so với nửa đầu năm 2022 và với biên độ 14,7%, tăng 120 điểm cơ bản so với nửa đầu năm 2022.

* Lợi nhuận ròng là 40,9 triệu euro, tăng 36,8% so với nửa đầu năm 2022.

* Giá trị tài sản ròng là €320 triệu tiền mặt.

Ngày 2/8/2023 tại Forlì - Hội đồng quản trị của Ferretti SpA đã xem xét và phê duyệt kết quả tài chính trong nửa đầu năm 2023 của Tập đoàn.

Ông Alberto Galassi - Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu : "Chúng tôi tiếp tục phát triển hàng năm, từ quý này qua quý khác, dựa trên số lượng đơn đặt hàng ngày càng tăng đều đặn đã cho thấy thành công thương mại không ngừng mang lại lợi ích cho chúng tôi. Chúng tôi đang chứng minh hiệu quả tuyệt vời bằng cách tiếp tục cải thiện tỷ suất lợi nhuận của mình, đồng thời tiến hành nhanh chóng việc phát triển các mô hình mới và dự án mới. Trong mùa triển lãm du thuyền lớn ở Địa Trung Hải sắp diễn ra, chúng tôi sẽ giới thiệu các mẫu mới giúp mở rộng hơn nữa phạm vi sản phẩm, động lực cho chiến lược tăng trưởng của chúng tôi nhằm hướng đến sự hài lòng ngày càng tăng của các chủ sở hữu và cổ đông của chúng tôi."

Lượng đặt hàng: €573,8 triệu trong nửa đầu năm 2023.

Đơn hàng tồn đọng: 1.410,5 triệu € vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, tăng khoảng 15,8% so với ngày 30 tháng 6 năm 2022 (1.218,0 triệu €) nhờ nhu cầu mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Đơn đặt hàng tồn đọng theo phân khúc:

Du thuyền Composite đạt 408,1 triệu € vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, bằng khoảng 28,9% tổng số đơn hàng tồn đọng (từ 389,0 triệu €, bằng khoảng 31,9% tổng số đơn hàng tồn đọng vào ngày 30 tháng 6 năm 2022).

Du thuyền sản xuất theo yêu cầu đạt 503,2 triệu € vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, bằng khoảng 35,7% tổng số đơn hàng tồn đọng (từ 400,7 triệu €, bằng khoảng 32,9% tổng số đơn hàng tồn đọng vào ngày 30 tháng 6 năm 2022).

Siêu du thuyền đạt 442,3 triệu € vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, bằng khoảng 31,4% tổng số đơn hàng tồn đọng (từ 370,5 triệu €, bằng khoảng 30,4% tổng số đơn hàng tồn đọng vào ngày 30 tháng 6 năm 2022).

Các loại hình kinh doanh khác [1] đạt 56,9 triệu €, tương đương với khoảng 4,0% tổng số hồ sơ tồn đọng (từ 57,8 triệu €, tương đương với khoảng 4,7% tổng số hồ sơ tồn đọng vào ngày 30 tháng 6 năm 2022).

Doanh thu: 580,8 triệu € trong nửa đầu năm 2023, tăng khoảng 8,6% so với nửa đầu năm 2022 (534,9 triệu €), nhờ lượng đơn đặt hàng tồn đọng lớn được xây dựng vào năm 2022.

Doanh thu theo phân khúc các du thuyền:

Du thuyền Composite đạt 259,8 triệu €, bằng khoảng 44,7% tổng doanh thu, trong nửa đầu năm 2023 (từ 233,7 triệu €, bằng khoảng 43,7% tổng doanh thu, trong nửa đầu năm 2022).

Du thuyền sản xuất theo yêu cầu đạt 208,0 triệu €, tương đương khoảng 35,8% tổng doanh thu, trong nửa đầu năm 2023 (từ 201,3 triệu €, tương đương khoảng 37,6% tổng doanh thu, trong nửa đầu năm 2022).

Siêu du thuyền đạt 64,8 triệu €, tương đương khoảng 11,2% tổng doanh thu, trong nửa đầu năm 2023 (từ 48,9 triệu €, tương đương khoảng 9,1% tổng doanh thu, trong nửa đầu năm 2022).

Các mảng kinh doanh khác đạt[2] 48,2 triệu euro, tương đương khoảng 8,3% tổng doanh thu, trong nửa đầu năm 2023 (từ 51,0 triệu euro, tương đương khoảng 9,5% tổng doanh thu, trong nửa đầu năm 2022).

Doanh thu theo từng khu vực địa lý:

Khu vực AMAS đạt 143,7 triệu €, tương đương khoảng 24,7% tổng doanh thu, trong nửa đầu năm 2023 (từ 171,3 triệu €, tương đương khoảng 32,0% tổng doanh thu, trong nửa đầu năm 2022).

Khu vực EMEA đạt 250,2 triệu €, tương đương khoảng 43,1% tổng doanh thu, trong nửa đầu năm 2023 (từ 225,6 triệu €, tương đương khoảng 42,2% tổng doanh thu, trong nửa đầu năm 2022).

Khu vực APAC đạt 73,9 triệu €, tương đương khoảng 12,7% tổng doanh thu, trong nửa đầu năm 2023 (từ 38,1 triệu €, tương đương khoảng 7,1% tổng doanh thu, trong nửa đầu năm 2022).

Du thuyền loại khác và Siêu du thuyền [3] đạt 113,1 triệu €, tương đương khoảng 19,5% tổng doanh thu, trong nửa đầu năm 2023 (từ 100,0 triệu €, tương đương khoảng 18,7% tổng doanh thu, trong nửa đầu năm 2022).

EBITDA đã điều chỉnh[4]: 83,4 triệu euro trong nửa đầu năm 2023, tăng 20,9% so với nửa đầu năm 2022 (69,0 triệu euro), với tỷ suất lợi nhuận[5] là 14,7% trong nửa đầu năm 2023, tăng 120 điểm cơ bản khi so sánh với nửa đầu năm 2022 (13,5%).

Hiệu suất tăng trưởng mạnh mẽ này là do ba yếu tố chính:

Thương mại : danh sách đơn đặt hàng dài hơn do tồn đọng đơn hàng cao, phản ánh sức mạnh định giá cao hơn.

Định vị chiến lược : sự hiện diện lớn hơn trong phân khúc có lợi nhất cho doanh nghiệp, chẳng hạn như sản xuất du thuyền theo yêu cầu

Công nghiệp: tính kinh tế cao theo quy mô trong mua hàng và hấp thụ hiệu quả hơn các chi phí cố định.

Lợi nhuận ròng : 40,9 triệu euro trong nửa đầu năm 2023, tăng 36,8% so với nửa đầu năm 2022 (29,9 triệu euro), với tỷ suất lợi nhuận[6] là 7,2% trong nửa đầu năm 2023, tăng 130 điểm cơ bản so với nửa đầu năm 2022 (5,9%).

Vốn đầu tư: 84,5 triệu €, trong đó khoảng 40,0 triệu € đầu tư vào việc mua lại Cantiere San Vitale ở Ravenna, giúp tăng thêm 20% công suất sản xuất, đi vào hoạt động đầy đủ.

Tình hình tài chính ròng : tăng từ €320 triệu tiền mặt ròng lên €365 triệu tiền mặt ròng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Các sự kiện quan trọng đã xảy ra trong nửa đầu năm 2023

Tập đoàn đã tổ chức Ngày Thị trường Vốn đầu tiên tại Milan vào ngày 21 tháng 3 năm 2023 để đưa ra triển vọng trung và dài hạn.

Tập đoàn đã đạt được thỏa thuận với Rosetti Marino SpA về việc mua lại Cantiere San Vitale, ở Ravenna với diện tích hơn 70.000 mét vuông.

Vào tháng 4, Tập đoàn đã có một bước tiến lớn đối với dự án tại khu vực cảng Belleli Yard cũ ở Taranto với diện tích hơn 220.000 mét vuông, nơi sẽ phát triển một cơ sở công nghiệp để xây dựng khuôn mẫu, cũng như trung tâm nghiên cứu các vật liệu tiên tiến. Tất cả các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan đã phê duyệt dự án khắc phục hậu quả và phát triển công nghiệp.

Vào 27/6/2023, Tập đoàn đã hoàn tất thành công đợt Niêm yết kép đầu tiên giữa Euronext Milan và HKEX.

[1] Bao gồm FSD và Wally sail

[2] Bao gồm các hoạt động phụ trợ, FSD, Wally sail và tiền sở hữu

[3] Bao gồm các hoạt động phụ trợ, FSD, Wally sail và tiền sở hữu

[4] EBITDA điều chỉnh bằng EBITDA cộng lại chi phí không định kỳ

[5] Được tính là EBITDA/Doanh thu thuần đã điều chỉnh mà không có doanh nghiệp sở hữu trước

[6] Được tính là Lợi nhuận ròng/Doanh thu thuần mà không có doanh nghiệp sở hữu trước

LuxYacht - Du Thuyền Hạng Sang

Công ty TNHH du thuyền hạng sang Việt Nam (viết tắt là Luxyacht) là công ty được thành lập từ hệ sinh thái của Công ty Du thuyền Việt (Vietyacht) – đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phân phối các dòng du thuyền từ tầm trung đến sang tại Việt Nam.

Kể từ khi thành lập từ năm 2015 đến nay, Vietyacht đã được chỉ định là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm du thuyền hàng đầu  thế giới như Jeanneau, Prestige, Fountaine Pajot.

Với sự ra đời của Luxyacht, thương hiệu được định hướng phân phối các dòng du thuyền siêu sang Ferretti Yachts, Riva Yachts và Pershing Yacht của Tập đoàn Ferretti Group là dấu ấn vô cùng quan trọng khẳng định vị thế của Vietyacht trên thị trường phân phối du thuyền chính hãng tại Việt Nam cũng như ngày càng đáp ứng đa dạng nhu cầu sở hữu du thuyền siêu sang của khách hàng Việt.

Tập đoàn Ferretti

Tập đoàn Ferretti là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo và phân phối du thuyền hạng sang. Kế thừa truyền thống du thuyền hàng thế kỷ của nước Ý, Ferretti với danh mục du thuyền độc đáo bao gồm những thương hiệu uy tín, đẳng cấp nhất: Ferretti Yachts, Pershing, Riva đến Itama, Custom Line, Wally, CRN.

Tập đoàn Ferretti sở hữu và vận hành 06 xưởng đóng du thuyền/ siêu du thuyền trên khắp nước Ý - nơi kết tinh hoàn hảo giữa hiệu năng xuất chúng và tay nghề thủ công tầm cỡ thế giới nhưng mang đặc trưng tinh túy "Made in Italy".

Tập đoàn Ferretti đã có mặt tại hơn 70 quốc gia tại Châu Âu, Châu Á, Hoa kỳ bởi mạng lưới 60 nhà phân phối được lựa chọn cực ký nghiệm ngặt. Du thuyền đến từ Ferrertti chính là hiện thân của biểu tượng sang trọng, tính sáng tạo thiên tài. Không chỉ vậy, mọi siêu phẩm được chế tạo đều mang chất lượng vượt trôi, công nghệ tương lai, sự an toàn hoàn hảo, nét quyến rũ vượt thời gian cùng hiệu suất vượt trội trên mọi địa hình.

ĐỪNG BỎ LỠ

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất về thị trường du thuyền hạng sang

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.